Phobia

Mơ ước rằng bạn có một phobia gợi ý rằng bạn cần phải đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn. Đừng để nỗi sợ hãi của bạn kiểm soát cuộc sống của bạn. Xem xét phobia cụ thể cho các manh mối bổ sung trong việc giải thích những giấc mơ của bạn. Ví dụ, nếu bạn ước mơ rằng tôi có phobia của độ cao, sau đó nó có thể có nghĩa là bạn, vị trí của bạn ở phía trên là bấp bênh. Bạn sợ bạn có thể rơi ra khỏi lợi.