Tên lửa

Mơ ước và thấy rằng một tên lửa là thú vị đánh dấu trong giấc mơ của bạn. Tiềm thức tâm là gửi tin nhắn với những gợi ý rằng kế hoạch hoặc ý tưởng của bạn sẽ sớm được cất cánh một cách lớn. Hoặc bạn có thể cảm thấy rằng mọi thứ đang đi quá nhanh. Nếu một tên lửa đang cất cánh, nó biểu tượng của tình dục nam.