Pháp

Nếu bạn mơ ước nghe tiếng Pháp, nhưng tôi không có ý tưởng gì nó có nghĩa là, bởi vì bạn không nói được pháp, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy những khía cạnh nhạy cảm và yêu thương của cá tính của bạn. Ở nhiều quốc gia, tiếng Pháp được gọi là ngôn ngữ của tình yêu. Nếu bạn đã nói tiếng Pháp nhưng không thực sự nói rằng ngôn ngữ, sau đó như một giấc mơ biểu hiện những điều mới mà bạn muốn tìm hiểu hoặc là cách để hiển thị tình yêu và mến của bạn.