Khử trùng

Giấc mơ của một khử trùng tượng trưng cho sự miễn cưỡng của bạn để chịu đựng phiền toái hoặc thất vọng bao giờ trở lại. Một đánh giá đầy đủ về cuộc sống của bạn, mối quan hệ hoặc một tình huống phiền. Thực hiện các bước để loại bỏ mọi thứ lúng túng hoặc không mong muốn từ cuộc sống của bạn.