Galo

Giấc mơ về một con gà trống tượng trưng cho một sự thức tỉnh. Tình huống bất ngờ, niềm tin hoặc thực tế mà buộc bạn phải suy nghĩ khác nhau. Ông cũng có thể trỏ đến nỗ lực của riêng mình để thức dậy những người khác để một cái gì đó họ không mong đợi. Ngoài ra, một con gà trống có thể phản ánh một cái gì đó trong cuộc sống của bạn đó là làm phiền giấc ngủ của bạn.