Backgammon

Khi bạn mơ ước của trò chơi của backgammon, nó có nghĩa là những người mới trong cuộc sống mà bạn không mong đợi để xem và bạn sẽ không được hài lòng và thoải mái để xem chúng. Nếu bạn ước mơ rằng bạn đang bị đánh bại trong các trò chơi backgammon đó sẽ là dấu hiệu của một sự thất bại trong cuộc sống tình yêu của bạn. Có lẽ bạn sẽ có được một mối quan hệ mới với những người không phù hợp. Hãy chắc chắn rằng bạn nghĩ hai lần trước khi thực hiện những người bạn mới hoặc những người yêu thích.