Blackberries

Khi bạn ước mơ của blackberries, sau đó một giấc mơ như vậy chỉ ra rằng bệnh sẽ làm cho bạn ngừng làm những việc nhất định. Có lẽ bạn sẽ phải phục hồi ở nơi đầu tiên nếu phù thủy của bạn để tiếp tục trên cùng một dự án mà bạn đang làm việc trên. Nếu bạn ăn blackberries, sau đó có nghĩa là bạn sẽ phải chịu những sai sót.