Garage

Trong khi bạn đang mơ ước, nhìn thấy một ai đó hoặc đang được một mình trong một nhà để xe, nó có nghĩa là một khoảng thời gian không hoạt động và biếng nhác trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể cảm thấy rằng bạn không có ý nghĩa hoặc hướng dẫn để đạt được mục tiêu của bạn. Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang kéo xe của bạn vào nhà để xe, đại diện cho sự an toàn và ổn định mang lại bởi những thành tựu và nỗ lực của bạn. Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang mở cửa nhà để xe, nó có nghĩa là bạn đã thực hiện một quyết định về một vấn đề. Bạn có thể đã quyết định trên con đường nó sẽ đưa bạn để đạt được mục tiêu và cơ hội của bạn. Mặt khác, nếu bạn đang đóng cửa nhà để xe, sau đó điều này có thể cho thấy rằng bạn đang trì hoãn mục tiêu của bạn vì những người khác xung quanh bạn.