Forks

Giấc mơ về một ngã ba tượng trưng cho sự thành công. Một cảm giác hoàn thành. Sự tự tin trong việc biết rằng một cái gì đó luôn là tất cả các bạn. Khả năng của bạn để liên tục đạt được điều gì đó. Ví dụ: một người phụ nữ mơ ước của một chồng tức giận ném dĩa trên sàn nhà. Trong cuộc sống thực, cô là một đại lý bất động sản cuối cùng đã cảm thấy những hậu quả của một nền kinh tế nghèo trong kinh doanh của mình. Các dĩa được ném trên mặt đất phản ánh cảm xúc của họ về cách cứng nó đã nhận được để cảm thấy nhà bán hàng thành công.