Vịnh gargalha

Nếu bạn nghe các ngỗng trong giấc mơ, như một giấc mơ tượng trưng cho đau khổ và một trong những đau đớn sẽ bị.