Amplifier

Giấc mơ về một bộ khuếch đại tượng trưng cho một sự phóng đại lực lượng trong cuộc sống của bạn. Một tình huống làm tăng tầm quan trọng của một số niềm tin hoặc hành động. Bạn hoặc người khác có thể có một cần phải được lắng nghe. Ngoài ra, một ampli có thể đại diện cho một chất xúc tác để thay đổi. Một tình huống mà buộc bạn hoặc người khác phải chú ý nhiều hơn nữa.