Glacier

Cho dù bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một sông băng, đề cập đến cảm xúc của bạn lạnh. Bạn đang bị tình cảm ngắt kết nối.