Trường thể dục

Giấc mơ của một phòng tập thể dục trường trung học tượng trưng cho sự lo lắng hoặc lo lắng về việc là tốt nhất tại một cái gì đó.