Gladioli

Những giấc mơ với Gladiolus tượng trưng cho nhận thức của một tình huống tuyệt vời như thế nào là một cảm giác tuyệt vời. Lợi dụng việc ôm lấy cam kết. Tình yêu công việc khó khăn của một mối quan hệ hoặc cảm thấy tốt biết rằng cam kết là bắt buộc. Để thích biết rằng một cái gì đó trong cuộc sống của bạn luôn được yêu thương. Tiêu cực, Gladiolus có thể phản ánh cảm giác áp lực trên trong ý thích một cái gì đó.