Đánh

Mơ ước rằng bạn đang nổi bật tượng trưng cho một cuộc đối đầu với một vấn đề. Một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó trong cuộc sống của bạn mà bạn muốn thoát khỏi vĩnh viễn.