Như

Để chứng minh điều gì đó xấu trong giấc mơ tượng trưng cho một cảm giác khó chịu về một quyết định, tình hình hoặc mối quan hệ. Bạn có thể không thích cách làm việc một cái gì đó hoặc đã trở thành. Một cái gì đó trong cuộc sống của bạn không phải là thú vị cho bạn hoặc disappoints bạn. Bạn có thể muốn xem xét lại các tùy chọn của bạn. Để tìm kiếm thị hiếu cụ thể chua, ngọt, mặn hoặc cay.