Tie

Ước mơ của một tie tượng trưng cho một cảm giác về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với một cái gì đó trong cuộc sống của bạn. Làm thế nào chặt chẽ hoặc lỏng lẻo tie là cho biết làm thế nào có nghĩa vụ hoặc chịu trách nhiệm nó cảm thấy.