La hét

Khi bạn nghe la hét hoặc chính mình là la hét vào một ai đó, nó có nghĩa là sự tức giận của bạn và cảm xúc tiêu cực được repressed. Bạn nên thoát khỏi tất cả những cảm xúc tiêu cực vì tất cả những điều tiêu cực sẽ làm hỏng bạn từ bên trong. Bạn đang la hét và không có ai nghe thấy những gì bạn đang nói, nó là biểu hiện thất vọng rằng không có ai bao giờ nghe thấy những gì bạn nói và nó làm giảm lòng tự trọng của bạn.