Anarchy

Những giấc mơ về Anarchy tượng trưng cho bạn hoặc người khác đang trưng bày các quy tắc hoặc tham gia các vấn đề vào tay của chính họ. Bạn có thể cần phải hiển thị một số kiềm chế khi bày tỏ chính mình. Nó có thể tượng trưng cho sự khinh miệt cho hiện trạng.