Bảo vệ

Những ước mơ về một guard tượng trưng cho bạn hoặc người khác là người thận trọng hoặc nghi ngờ của một cái gì đó. Một thái độ thận trọng đối với sự thay đổi hoặc can thiệp. Không có khả năng outdo một ai đó hoặc không sẵn sàng để mở ra cho người khác. Một guard tình cảm hoặc rào cản. Tiêu cực, một guard cũng có thể đại diện cho cảm xúc về điều gì đó trong cuộc sống của mình giữ nó, hoặc giữ anh ta đi từ một cái gì đó. Cảm thấy rằng một cái gì đó là rất độc quyền hoặc đặc biệt cho bạn. Cảm thấy rằng bạn cần phải đáp các điều kiện nhất định trước khi được phép làm bất cứ điều gì. Nó cũng có thể là đại diện của một cảm giác nguy hiểm mà cảm thấy sự giâm lên trên một dòng trong một mối quan hệ hoặc tình hình. Ngoài ra, một nhân viên bảo vệ có thể phản ánh bạn hoặc người khác là trên guard hoặc rất cảnh báo về một tình huống.