Guitar

Giấc mơ với một guitar acoustic tượng trưng cho bạn hoặc người khác là khuyến khích những người khác cảm thấy tốt để thông báo như thế nào đặc biệt hoặc thú vị bạn đang có. Giấc mơ với một guitar điện tượng trưng cho rằng bạn hoặc người khác là khuyến khích những người khác cảm thấy tốt để thông báo như thế nào thú vị, khác nhau, hoặc mát mẻ bạn đang có.