Leprosy

Để ước mơ rằng bạn có bệnh phong, có thể được hiểu là biểu tượng của sự yếu đuối, Khuyết tật hoặc không đủ năng lực. Leprosy có nghĩa là bạn không sử dụng các kỹ năng để đầy đủ tiềm năng của họ. Bạn đang lãng phí thời gian của bạn, không sử dụng kỹ năng của bạn, tài năng, kỹ năng đầy đủ năng lực.