Heroin

Giấc mơ về thuốc heroin tượng trưng cho nỗi ám ảnh hoặc hưng phấn với tin rằng cái gì là tuyệt vời. Tin rằng cái gì là tốt như vậy sẽ không bao giờ đi xa. Tiêu cực, heroin tượng trưng là ngu ngốc trong suy nghĩ có thể không có gì sai. Một tổng không có khả năng được mục tiêu hoặc quan trọng về các khía cạnh tiêu cực của một tình huống dễ chịu. Suy nghĩ các hóa đơn sẽ không đến, hoặc là không có in Fine. Naively tin rằng lần tốt là vĩnh viễn. Niềm vui hoặc lạc quan thay thế ý thức chung của bạn. Heroin nghiện có thể phản ánh như thế nào bạn liên tục vít mình bằng cách quá lạc quan hoặc hỗ trợ của một cái gì đó. Nó cũng có thể là đại diện của tổn thương chính mình bằng cách muốn một người giữ lúng túng.