Hospitality

Để ước mơ rằng bạn đang ở trong lòng hiếu khách, nó là một biểu tượng của một ai đó chất lượng để được loại và hào phóng. Để cung cấp sự hiếu khách trong giấc mơ của bạn có nghĩa là bạn là rộng lượng và loại cho người khác. Đó là biểu tượng của hoạt động tích cực của bạn. Bạn làm những điều mà không mong đợi để có được nó trở lại.