Xác định

Nếu bạn thấy ID của riêng bạn (CMND), sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy cách đảm bảo nó là về bản thân bạn. Nếu bạn đã mất thẻ ID của bạn, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy danh tính bị mất của sở thích của bạn. Có lẽ bạn không biết bạn là ai nữa.