Imploring

Những giấc mơ về xin ăn tượng trưng cho cảm giác tuyệt vọng, bất lực hoặc bất lực. Nó cảm thấy như bạn đang hoàn toàn cắt một cái gì đó mà bạn quan tâm. Cảm thấy một cái gì đó bị từ chối. Cố gắng hết mình để có được bất kỳ loại phản ứng, hỗ trợ hoặc cảm tình từ những người khác. Tuyệt vọng hoặc khao khát tha thứ. Tiêu cực, xin ăn có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp khó khăn khi di chuyển một cái gì đó hoặc chấp nhận thay đổi. Nó cũng có thể là đại diện của mong muốn của bạn để đạt được một cái gì đó cho không có gì. Cảm thấy rằng bạn xứng đáng một cái gì đó khi không có ai khác tin rằng bạn làm. Xin ăn cũng có thể là đại diện của một nỗi sợ nghèo đói hoặc kém hơn.