Bất lực

Ước mơ bị bất lực hoặc không có khả năng tình dục tượng trưng cho những suy nghĩ hoặc cảm xúc liên quan đến bất an và bất lực trong các tình huống thức dậy cuộc sống. Bạn có thể cảm thấy không thể kiểm soát các sự kiện trong cuộc sống của bạn, hoặc trả lời các vấn đề. Bạn không hiệu quả bằng cách nào đó.