Criminality

Ước mơ của chứng cứ tội tượng trưng cho bằng chứng của tội lỗi, hoặc tội lỗi, mà có thể được thoát. Cảm xúc của bạn về sự tham gia của bạn với một vấn đề. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang quá lo lắng về đổ lỗi cho anh ta một cái gì đó xấu đã xảy ra. Làm cho mình tin rằng bạn đang có tội. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước nhìn thấy người đàn ông trồng bằng chứng tội trên một phòng với một xác chết trong đó. Trong cuộc sống thực, ông cảm thấy có tội vì không làm đủ để giúp một người bạn trước khi bắt đầu một vấn đề lớn. Những người đàn ông trồng các bằng chứng tội đại diện cho ông đã được ở đó quá nhiều trong sự tham gia của ông trong vấn đề của mình của bạn bè.