Bất lực

Mơ ước rằng bạn đang bất lực có thể được hiểu là biểu tượng mà bạn đang phải đối mặt với vấn đề trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể cảm thấy rằng bạn không thể thực hiện bất kỳ thay đổi trong một tình huống hoặc mối quan hệ. Ngoài ra, bạn cảm thấy rằng bạn không thể chịu trách nhiệm về hành động của bạn.