Ruột

Để xem ruột được giải thích như là ước mơ với các biểu tượng của thời gian khó khăn, buồn bã và đau khổ. Giấc mơ về ruột cũng có nghĩa là đối tác lừa đảo, kẻ thù ganh tị, thảm họa trong hoạt động chuyên nghiệp và bất hạnh cực đoan khắc phục những khó khăn. Ngoài ra, mơ ước của ruột có thể tượng trưng cho khả năng lợi nhuận lớn về tài chính, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn trong việc đối phó với các tình huống khó khăn. Có thể có công việc rất lớn mà phải được thực hiện trước khi bất kỳ kết quả có thể nhập vào cuộc sống của người mơ mộng.