Intruder

Giấc mơ của kẻ xâm nhập tượng trưng cho một khía cạnh của mình mà không phải là nghĩa vụ phải có mặt. Vi phạm ranh giới cá nhân tạo ra căng thẳng. Một suy nghĩ, cảm xúc, hành vi, tình hình đó là can thiệp với một tâm trạng nhà nước ổn định hoặc tích cực. -Nó cũng có thể tượng trưng cho một cái gì đó bạn đang suy nghĩ đe dọa sự tiến bộ hoặc đạt được mục tiêu của một người. Bạn có thể cảm thấy rằng tất cả một đột ngột, bạn phải chiến đấu để duy trì sự riêng tư và an ninh của bạn. Thay đổi không mong muốn tại nơi làm việc hoặc trong các mối quan hệ thường mang lại những giấc mơ của những kẻ xâm nhập. Không mong muốn căng thẳng trong cuộc sống của bạn. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước phá vỡ đen vào ngôi nhà này. Trong cuộc sống thực, ông đã hành nghề abstinence cho các nghiên cứu tôn giáo của mình và không thể cưỡng lại nữa. Những kẻ xâm nhập phản ánh nhận thức của ông rằng ông không phải là nghĩa vụ phải được hoạt động tình dục vào thời gian đó.