Jaguars

Ước mơ với một báo đốm tượng trưng cho rằng bạn hoặc một người nào khác là thông minh thực hiện mọi thứ độc đáo ít điều.