Juice

Giấc mơ của ách có nghĩa là bạn không sẵn sàng để đối mặt với nhu cầu của người khác. Có lẽ bạn nghĩ thêm về bản thân hơn những người khác. Ách này cũng là biểu tượng của duality và khả năng sống với những người khác, nhưng chỉ khi bạn đang cảm thấy tốt trong lúc mơ ước.