Thư rác

Mơ ước của thư rác tượng trưng cho cảm giác rằng ai đó đang lãng phí thời gian của họ đang cố gắng để bạn quan tâm hoặc thuyết phục bạn với một cái gì đó. Cơ hội không mong muốn mà tiếp tục trình bày chính mình cho bạn. Để cảm thấy rằng một người bạn không thích là để lãng phí thời gian của bạn đang cố gắng để làm quen với bạn. Ngoài ra, thư rác có thể phản ánh nhập khẩu tầm thường hoặc gây phiền nhiễu được trình bày cho bạn.