Ban giám khảo

Mơ ước và nhìn thấy một ban giám khảo được hiểu là sự giới thiệu tiềm thức cho người mơ mộng để suy nghĩ về nó có lẽ anh ta hoặc cô ấy được đặt dưới sự giám sát của người khác. Bạn cảm thấy rằng những người khác đang giám khảo bạn và hành động của bạn. Mơ ước rằng bạn là một phần của một ban giám khảo cho thấy rằng bạn có xu hướng phán xét cuối cùng đối với những người khác.