Phòng thí nghiệm

Khi bạn đang ở trong phòng thí nghiệm trong giấc mơ của bạn, làm thế nào ước mơ tượng trưng cho những kinh nghiệm bạn đang làm với cuộc sống của bạn và cảm giác bạn cảm thấy. Có lẽ bạn đang kiểm tra những gì bạn đang có khả năng. Ước mơ về được hoặc nhìn thấy các phòng thí nghiệm có thể chỉ ra các giai đoạn của cuộc sống của bạn, bạn đang đi qua và thay đổi chính mình trong khi nhận được chúng.