Lake

Những giấc mơ về một hồ tượng trưng cho những suy nghĩ vô thức, tình huống tiêu cực hoặc không chắc chắn trong cuộc sống của bạn với các giải pháp bạn có thể nhìn thấy. Các vùng đất xung quanh hồ có thể nhìn thấy bạn phản ánh phản ứng hoặc bến cảng an toàn mà bạn nhận thức được. Giấc mơ về một hồ được bao quanh bởi cây cối tượng trưng cho các tình huống tiêu cực hoặc không chắc chắn trong cuộc sống của bạn với các giải pháp mà bạn có thể thấy rằng bạn nhầm lẫn. Bạn có thể đã tìm ra câu trả lời cho một vấn đề, nhưng tôi không biết tại sao nó làm việc. Giống như bất kỳ cơ thể của nước trong một giấc mơ, kích thước và tình trạng của nước phản ánh trạng thái cảm xúc của nó.