Lobster

Ước mơ về tôm hùm tượng trưng cho sự kiên trì hoặc quyết tâm.