Lamborghini

Giấc mơ về một Lamborghini tượng trưng cho các quyết định nơi bạn hoặc người khác đang được hưởng nhận thấy bởi những người khác như có quá nhiều quyền lực để ngăn chặn. Chú ý, được thiết kế để có quyền lực cao hơn Unstoppable. Được cho là lớn hơn hoặc mạnh hơn người khác. Ví dụ: một người mơ ước nhìn thấy một Lamborghini. Trong cuộc sống thực, ông đã nộp đơn khiếu nại pháp lý đối với những người khác, những người đã ăn cắp tác phẩm có bản quyền của mình và thưởng thức thấy mình hoàn toàn tôn trọng và tuân thủ.