Tombstone

Giấc mơ về một Tombstone tượng trưng cho một khía cạnh bị lãng quên hoặc chôn vùi của chính nó. Đặc điểm tính cách hoặc tình huống cuộc sống mà không phải là có liên quan hoặc mạnh mẽ như họ sử dụng được. Bất kỳ tin nhắn nào bạn nhìn thấy trên Tombstone tượng trưng cho cách thay đổi cuộc sống hoặc cá tính của bạn hiện đang ảnh hưởng đến bạn. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước đứng trước một Tombstone. Trong cuộc sống thực, ông đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về cha mẹ nuôi của mình, và làm thế nào ông không bao giờ có thể nhìn thấy chúng một lần nữa.