Cam

Để xem cây cam được giải thích là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là sức khỏe và thịnh vượng. Mơ rằng bạn đang ăn cam, biểu hiện rung động tiêu cực, không hài lòng trong vòng tròn kinh doanh của bạn, bệnh tật trong gia đình, hoặc tách/mất của một người tình.