Dung nham (Fusion, núi lửa, phun trào)

Khi bạn ước mơ của dung nham và sau đó là giấc mơ cho thấy những cảm xúc bị đàn áp như thất vọng và hung hăng, họ cho phép bạn đi.