Tẩy não

Giấc mơ về tẩy não tượng trưng cho những người hoặc tình huống trong cuộc sống của bạn đang cố gắng áp dụng các hệ thống niềm tin mới vào bạn. Một nỗ lực đáng chú ý để ảnh hưởng đến người khác hoặc thay đổi như bạn nghĩ. Tích cực, nó có thể phản ánh một ảnh hưởng mạnh mẽ hoặc kiêu ngạo về cuộc sống của bạn đó là cố gắng lái xe bạn đi từ các mẫu suy nghĩ tiêu cực. Tiêu cực, nó có thể phản ánh những người hoặc tình huống mà họ không muốn bạn nghĩ cho chính mình.