Giặt

Nếu bạn mơ ước Giặt quần áo của bạn, một giấc mơ như vậy cho thấy sự tiến bộ sạch sẽ bạn đang làm trong chính mình. Có lẽ bạn đã bắt đầu lo lắng quá nhiều về hình ảnh của bạn và làm thế nào bạn giới thiệu bản thân cho người khác. Nếu một cái gì đó đã làm cho trang phục của bạn trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy đại diện cho các cuộc hội thoại phía sau. Xem ra cho kẻ thù của bạn. Nếu bạn là dịch vụ quần áo của bạn, sau đó nó có nghĩa là bạn đang cố gắng để hiểu cảm xúc và cảm xúc của bạn. Nếu quần áo trong một giấc mơ có vẻ giống như một mớ hỗn độn, sau đó một giấc mơ gợi ý cho bạn để giải quyết các vấn đề và các vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống của bạn thức dậy.