Sữa cừu

Giấc mơ với sữa của cừu tượng trưng cho niềm tin conformist rằng sự cân bằng bạn. Làm những gì bạn nói với bạn hoặc những gì người khác làm để giúp bạn đối phó với một vấn đề. Ví dụ: một tín hữu Kitô giáo mơ ước uống sữa của cừu. Trong cuộc sống thực, người đó cảm thấy rằng họ đang bị đe dọa về mặt thuộc linh trong một tranh luận. Người đã rất cứng đầu về niềm tin của họ khi đối chứng với người mà họ đã tranh cãi. sữa cừu phản ánh niềm tin conformist của nhà thờ mà họ nhớ lại để ổn định bản thân cảm xúc.