Bánh lái

Khi bạn mơ ước được tại helm của tàu, sau đó như một giấc mơ dự đoán về sức mạnh của bạn và khuyến khích để di chuyển trên và có được những gì bạn muốn. Giấc mơ cho thấy bạn sẽ được đánh giá cao cho những gì bạn có thể đạt được. Nếu bạn đã nhìn thấy người khác sẽ được tại helm, sau đó có nghĩa là có ai đó trong cuộc sống của bạn những người làm cho một tác động rất lớn đến cuộc sống của bạn và quyết định của chúng tôi thực hiện.