Chậm

Mơ mộng của một mảnh thủy tinh hoặc chất trong suốt khác với các cạnh cong để tập trung hoặc phân tán tia sáng là một dấu hiệu của sự tập trung. Ống kính trong giấc mơ của bạn, tượng trưng cho sự cần thiết phải thực hiện chặt chẽ hơn và nhìn thấy những điều tốt hơn. Bạn cần phải tập trung và tập trung vào một tình huống mà từ lâu đã bị bỏ quên.