Cử tạ

Giấc mơ về một cử tạ tượng trưng cho một khía cạnh của tính cách của mình mà là làm việc để trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn đang thực hiện thay đổi, hoặc cố gắng để cải thiện mình một cách nào đó. Ngoài ra, một tạ có thể phản ánh nỗ lực của bạn để xây dựng độ bền, willpower, tự kiểm soát, hoặc một suy nghĩ tích cực hơn.