Cuốn sách màu

Giấc mơ về một cuốn sách màu tượng trưng cho một mục tiêu mà bạn đang cảm xúc. Một điều bạn đang cố gắng hết mình để đảm bảo kết thúc hoàn hảo.