Otters

Giấc mơ của một rái cá tượng trưng cho hành vi mà bạn quan tâm về việc được chuẩn bị dễ dàng. Luôn sẵn sàng cho bất kỳ khó khăn nào bạn vượt qua. Nó cũng có thể là đại diện của một cần phải chứng minh cho chính mình hoặc xấu hổ người khác rằng bạn có nhiều hơn khả năng đối phó với chính mình. Otters là biểu tượng phổ biến để chờ đợi cha mẹ để phản ánh mong muốn được chuẩn bị đầy đủ cho đứa trẻ mới của họ.